Kurs PSP ,, Śmigłowcowy I cz ” – Grudziądz 2009 r.