Kurs PSP ,, Śmigłowcowy I cz ” – Świdnik 26-30.11.2012 r.