Przedłużenie uprawnień w zakresie kontroli sprzętu SOI firm: LANEX, KONG, SINGINGING ROCK, TENDON.

W dniach 05-06.12. 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się kolejne szkolenie kontrolerów sprzętu SOI (sprzęt ochrony indywidualnej) . Informujemy iż przedłużyliśmy uprawnienia na kolejne 2 lata.W dniach 05-06.12. 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się kolejne szkolenie kontrolerów sprzętu SOI (sprzęt ochrony indywidualnej) . Informujemy iż przedłużyliśmy uprawnienia na kolejne 2 lata.