Aktualności

Szkolenie obsługi kolei linowych w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska

W dniu 10.10.2019 roku przy ładnej pogodzie przeprowadzono szkolenie dla 33 pracowników kolei linowych pracujących w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów , znajomości, konserwacji, użytkowania sprzętu do ewakuacji jak i zasad BHP podczas działań ewakuacyjnych na kolei. Omówiono szczegółowo przebieg akcji ewakuacyjnej zwracając uwagę na postepowanie kierownika kolei jak i pracowników.

Warsztaty metodyczno-tematyczne ,, Przygotowanie do realizacji szkoleń z zakresu ewakuacji z kolei linowych”

W dniach Czas 16-20 września 2019 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne ,, Przygotowanie do realizacji szkoleń z zakresu ewakuacji z kolei linowych”. Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP do realizacji szkoleń z zakresu ewakuacji kolei linowych oraz pełnienia funkcji kierownika ww. szkoleń zgodnie z programem szkolenia w tym zakresie.

Cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy dla OSP z Powiatu Tatrzańskiego.

Z inicjatywy Stacji Narciarskich Powiatu Tatrzańskiego i KP PSP w Zakopanem rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy. Celem szkoleń jest przygotowanie druhów z OSP do ewakuacji kolei linowych.  Szkolenie zostało przeprowadzone wg program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku.

Kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy dla OSP.

W dniach 31.05-02.06.2019 roku przeprowadzono szkolenie dla strażaków z OSP Ptaszkowa i OSP Biała Niżna z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy. Szkolenie zostało przeprowadzone wg Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku.

Szkolenie w zakresie ewakuacji w - Yeosu Korea

W dniach 19-23.04.2019 r. w ośrodku YUSIMCHEON LEISURE -Yeosu w Korei nasi instruktorzy na podstawie umowy o współpracy z TATRALIFTa.s. ul. Kežmarok Słowacja przeprowadzili szkolenie pracowników nowo budowanej kolei w zakresie ewakuacji technikami linowymi i za pomocą drabin. Nowo wybudowana kolei dla której została przez nasza firmę napisana Instrukcja Ewakuacji jest obiektem zlokalizowanym w centrum rozrywki, a jej zadanie to transport ludzi i wózków grawitacyjnych.

Rozpoczęcie współpracy z Tatralift - Słowacja

Miła nam poinformować że nasza Firma rozpoczęła współpracę z TATRALIFT a.s. Kežmarok Słowacja znanego z produkcji urządzeń transporty linowego. W ramach podpisanej umowy jesteśmy na ukończeniu pisania i uzgadniania Instrukcji Ewakuacji dlanowo budowanej kolei  w mieście Yeosu w  Korei. Po napisaniu Instrukcji Ewakuacji będzie tłumaczona na jezyk angielski a następnie na koreański.  Dalszym etapem współpracy będzie szkolenie pracowników w zakresie ewakuacji technikami linowymi i za pomocą drabin w Korei.

Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy dla OSP Bulowice.

W dniach 29.06-01.07.2018 roku przeprowadzono szkolenie dla strażaków z OSP Bulowice z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy. Szkolenie zostało przeprowadzone wg Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku.

Szkolenie z zakresu ewakuacji kolei linowej w przypadku awaryjnego zatrzymania dla pracowników stacji Jaworzyna Krynicka

W środę 25.04.2018 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka  z zakresu praktyki działań podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowej przed kolejnym sezonem letnim.

II szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego ewakuacja z kolei linowych zakres podstawowy.

W dniach 23-24.04.2018 roku na kolei krzesełkowej w Witowie odbyło się 2 szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy ewakuacja technikami linowymi z kolei linowych. Uczestnikami szkolenia byli strażacy z KP PSP w Zakopanem. Celem szkolenia było nauczenie uczestników ewakuacji z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy wg programu w tym zakresie. Kurs był drugim w kraju który został zrealizowane wg  programu zatwierdzonego prze KG PSP w 2016 roku.

Szkolenie z zakresu ewakuacji kolei linowej w przypadku awaryjnego zatrzymania dla pracowników kolei Piekna Góra Rudziewicz w Gołdapi.

W sobotę 21.04.2018 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników stacji narciarskiej Piękna Góra Rudziewicz z zakresu teorii jak i praktyki działań podczas awaryjnego zatrzymania kolei. Teoria obejmowała znajomość przepisów dotyczących alarmowania jak i prowadzenia działań ewakuacyjnych w przypadku awarii technicznej kolei. Praktyczne  zajęcia obejmowały znajomości sprzętu, kontroli jak i węzłów stosowanych w działaniach ewakuacyjnych.

Strony